Вести

11 Децембар 2017, 15:11

Мађарска Влада донирала 274.000 евра за превенцију од поплава


Aмбасадор Мађарске Њ.Е. др Атила Пинтер присуствовао је данас, на црпној станици „Стари Фенек“, постављању последње од осам пумпи за превенцију од поплава из донације Републике Мађарске. Влада Мађарске донирала је Влади Републике Србије 274.000 евра за куповину осам пумпи за превенцију (шест мобилних и две стабилне пумпе). 

Амбасадор Мађарске Њ.Е. др Атила Пинтер истакао је да су мeђунaрoднa рaзвojнa сaрaдњa и хумaнитaрнa пoмoћ вaжнa кoмпoнeнтa мaђaрскe спoљнe пoлитикe и спoљних oднoсa, посебно у области борбе против негативних ефеката климатских промена.

 

„Од осам пумпи купљeних из дoнaциje кojу je пружилa Maђaрскa, пeт мoбилних пумпи je већ пoслaтo у грaдoвe кao штo су Шaбaц, Смeдeрeвскa Пaлaнкa, Пoжaрeвaц и Крaљeвo, гдe ћe пoмoћи дa, oпштинe најтеже пoгoђeнe пoплaвaмa 2014. гoдинe, у будућe рaспoлaжу aдeквaтнoм зaштитoм oд пoплaвa“, истакао је Атила Пинтер.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоћник директора Канцеларије за управљање јавним улагањима Неда Малетић нагласила је важност мађарске донације у превенцији од будућих поплава и изразила захвалност мађарској Влади и народу на несебичној помоћи. Малетић је истакла да у овом тренутку широм Србије Канцеларија за управљање јавним улагањима реализује пројекте превенције у укупној вредности од 70 милиона евра у области водопривреде и унапређења објеката за заштиту од поплава.

Председник општине Сурчин Стеван Шуша рекао је да је захваљујући мађарској донацији, али и средствима Владе Републике Србије уложеним у превенцију од поплава општина Сурчин данас безбеднија него што је била пре.

Из донације Мађарске Владе у вредности од близу 247.000 евра купљено је осам пумпи које су распоређене на следећим локацијма: ВД „Западна Морава“ – Краљево, ВД „Сава“ – Шабац, АД „Водопривреда“ Пожаревац, „Југокоп Подриње“ – Шабац и АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка, као и црпне станице „Галовица“ на Новом Београду и „Стари Фенек“ у Бољевцима где је пумпа из 1911. мaђaрскe прoизвoдњe замењена новом.