Вести

07 Јул 2022, 11:07

Канцеларија за управљање јавним улагањима уводи CAF модел управљања квалитетом


Канцеларија за управљање јавним улагањима уводи управљање квалитетом у свој рад путем модела заједничке процене CAF (енг. Common Assessment Framework ‒ CAF).


Основни циљ увођење CAF модела управљања квалитетом јесте тежња ка континуираном повећању ефикасности, ефективности и економичности радних процеса, сталног праћења, оцењивања и унапређења квалитета услуга, управљања и динамике рада Канцеларије. Идеја је да се више пажње посвети унутрашњем уређењу и запосленима, грађанима и партнерима, у складу са законски дефинисаном визијом, мисијом и мандатом.


Увођење управљања квалитетом се спроводи на основу „Споразума о имплементацији CAF модела управљања квалитетом“ који су 23. децембра 2021. године потписали Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе и Марко Благојевић, директор Канцеларије за управљање јавним улагањима. На основу овог споразума, у процесу имплементације CAF модела управљања квалитетом, Канцеларији је стручну и техничку подршку пружао Тим за подршку МДУЛС и консултанти EУ пројекта „Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе“.


Имплементација Заједничког оквира процене (CAF) је трајала од фебруара до јуна 2022. године. Канцеларија за управљање јавним улагањима је израдила и усвојила План унапређења (тзв. CAF Акциони план), са циљем да се повећа квалитет рада.


Канцеларија за управљање јавним улагањима се кроз имплементацију CAF модела управљања квалитетом сврстава у пионире у Републици Србији међу институцијама које су се определиле за увођење овог модела који се примењује у више од 50 држава укључујући све државе чланице ЕУ, као општи оквир за управљање квалитетом у државној управи.
Више о CAF можете пронаћи на следећем линку


?>