Обнова након елементарних непогода

09 Фебруар 2018, 13:09

Исплаћени привредни субјекти - март 2016.


9. фебруар 2018. – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Програма доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године  Канцеларија објављује Списак привредних субјеката којима је исплаћена новчанa државнa помоћ у процесу обнове до 20. фебруара 2017. године.

Списак садржи листу привредних субјеката којима је новчана државна помоћ већ исплаћена. Према приложеном списку, у посматраном периоду, извршена је исплата 145 решења у износу од 46,104,000 динара.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења.