Обнова након елементарних непогода

22 Мај 2017, 12:22

Исплаћена помоћ за обнову сточног фонда - поплаве 2014


22. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи“ до 11. маја 2017. године. 

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу спискова регистованих пољопривредних газдинстава која су претрпела штету у мају 2014. године, које су достављале јединице локалне самоуправе у складу са државним програмом помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју. У посматраном периоду укупно је исплаћено 134 регистрованих пољопривредних газдинстава у износу о 29.690.000,00 динара.


Списак је састављен на основу података о исплатама. Списак ће бити ажуриран у складу с динамиком пријема информације о исплатама.


?>