Обнова након елементарних непогода

07 Јул 2017, 12:07

Исплаћена државна помоћ за пољопривреднике – чишћење земљишта/2014


7. јул 2017 године - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи“ до 11. маја 2017. године. 

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу спискова регистованих пољопривредних газдинстава која су претрпела штету у мају 2014. године, које су достављале јединице локалне самоуправе у складу са државним програмом пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. У посматраном периоду укупно је исплаћено 3088 регистрованих пољопривредних газдинстава  у износу од 97.595.378 динара (површина од 4879,7 хектара).

 

Списак је састављен на основу података о исплатама. Списак ће бити ажуриран у складу с динамиком пријема информације о исплатама.


?>