Пројекти

08 Март 2019, 09:08

„Хемијско – технолошка“ школа у Суботици у новом руху


У Суботици је у завршена реконструкција зграде „Хемијско – технолошке“ школе, а вредност уговорених радова већа је од 156 милиона динара.

Радовима на обнови је обухваћена зaмeна спoљaшњe и унутрaшњe стoлaриje са делимичном рестаурацијом поједине унутрашње столарије. Завршена је рестаурација улазних врата у објекат због своје специфичности. Највећи део радова обухвата санирање фасада са комплетном орнаментиком која је јако компликована и захтевна за извођење. Објекат „Хемијско – технолошке“ школе се налази у оквиру градског језгра које је проглашено за просторну културно историјску целину - непокретно културно добро од великог значаја.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остали радови коју су обухваћени санацијом овог објекта су и радови на санацији комплетне фискултурне сале са свлачионицама и санитарним чворовима. Санирани су комплетно сви зидови, плафони и подови. Због старости објекта долазило је до непланираних радова, које Пројектанти нису могли да сагледају, те су сада и ти радови изведени, а који су били од примарног значаја за конструктивну стабилност појединих елемената на објекту.

 

Извођач радова на реконструкцији ове школске зграде је група понуђача: „Oрнaмeнт-инвeст инжeњeринг” д.o.o Бeoгрaд, „Jугoгрaдњa” д.o.o Бeoгрaд, „Niković Company” д.o.o Бeoгрaд, „Eлкoмс” д.o.o Бeoгрaд.

 

 

Средњу „Хемијско-технолошку“ школу похађа више од 600 ученика.

 


?>