Вести

08 Септембар 2017, 11:08

Европска унија обнавља мост на Добрави у Шапцу


Реконструкција моста преко реке Добраве на државном путу И Б реда између Шапца и Пожеге, која је почела у марту 2017. године, биће завршена половином септембра ове године. Европска унија издвојила је 183.000 евра за реконструкцију моста који је након мајских поплава 2014. године, био у опасности од урушавања услед високог водостаја Добраве која је поплавила околно земљиште и пут.

„Конструкција моста на Добрави биће поправљена и ојачана новим слојевима арматуре, што ће у потпуности обезбедити стабилност конструкције. Тако ће евентуална штета од поплава у будућности бити смањена на минимум захваљујући уређењу речног корита Добраве у дужини од 100 метара“, рекао је члан надзорног тима Радомир Божић. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкција моста дужине 36 метара обухвата санацију мостовских носача и лежишта, постављање новог слоја бетона уз спрезање са постојећом конструкцијом моста, израду хидроизолације, асфалтирање и монтажу одбојне ограде за саобраћај, као и уређење речног корита и обалоутврде. Последице поплава биће у потпуности саниране, а новоизграђене пешачке стазе и ограде омогућиће безбедан прелазак пешака преко моста. 


У Шапцу је у јулу 2017. године почела и реконструкција моста преко реке Думаче, чији завршетак је планиран за крај септембра ове године. Укупна вредност радова које финансира ЕУ је 125.000 евра.


Радови на мостовима реализују се у склопу пројекта реконструкције путних објеката оштећених у поплавама, који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у 23 локалне самоуправе, а за који је Европска унија издвојила 10,49 милиона евра. До сада је завршена санација 44 клизишта и реконструкција седам мостова, док ће до краја пројекта бити реконструисана још два моста, а пет мостова изграђено.


Европска унија пружила је највећу помоћ Србији у обнови од последица поплава и јачању превентивне инфраструктуре у вредности од 162 милиона евра кроз претприступне фондове ИПА 2012 и 2014, и Фонд солидарности Европске уније.


?>