Обнова објеката јавне намене

17 Март 2017, 14:17

Други позив за достављање приоритетних објеката за санацију


17. март 2017.  - У складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе Републике Србије 05 брoj 351-3817/2016) као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је усвојен Закључком Владе 05 број: 351-562/2017 24. јануара 2017. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) упућује позив и инструкције носиоцима мера за достављање захтева и врши координацију и стручну оцену реализације пројекта обнове и унапређење објеката јавне намене у набројаним секторима. 

Закључком Владе број 351-9647/2016 од 11.10.2016. године усвојен Извештај Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (у даљем тексту: Извештај) којим је одобрен прелиминарни списак од 234 објеката јавне намене за које ће финансијска средства бити обезбеђена преко Канцеларије из средстава међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита као и из буџета Републике Србије у складу са ликвидним могућностима буџета, и буџета јединица локалне самоуправе.


У складу са наведеним, обавештавамо вас да је Канцеларија отворила позив за други циклус одабира пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини. Молимо вас да нас информишете о додатним приоритетима јединице локалне самоуправе, тако што ћете издвојити наредна два објекта који нису обухваћени претходним Извештајем, a које је неопходно санирати (попуњавањем табеле 1 у прилогу). Уколико сте до сада већ доставили техничку документацију за неки од објеката за који планирате да конкуришете и не налазе се на списку који је до сада усвојила Влада Републике Србије, неопходно је да их поново наведете као приоритете и јасно у табели означити када је достављена техничка документација.

Приликом дефинисања приоритета, молимо да имате у виду следеће:

 

  • степен оштећења објекта,
  • број корисника установе,
  • да за изабране објекте постоји комплетна техничка документација за санацију и/или може бити завршена у кратком року (трошкове израде техничке документације сноси јединица локалне самоуправе).Документацију нам достављате искључиво након што је комплетирана према достављеним смерницама у наставку овог обавештења. Некомплетна документација се неће разматрати.
  • да за предложене радове на санацији објекта нису обезбеђена новчана средства из буџета републике, аутономне покрајине и/или јединице локалне самоуправе
  • да је јединица локалне самоуправе редовно и ажурно испуњавала све обавезе дефинисане у претходним извештајима и уговорима са Канцеларијом, као и да је санација претходно одабраних објеката у току или реализована.
  • да санацијa објекта обухвата радове тако да објекти, након санације, задовољавају све потребне услове за добијање енергетског пасоша и да се налазе у енергетском разреду Ц
  • да санација објекта обухвата неоходне стандарде и мере заштите од пожара који су дефинисани за објекте јавне намене у Закону о протипожарној заштити
  • да објекте наведете у складу са дефинисаним приоритетом

 

Рок за достављање листе приоритета и техничке документације је 31. март 2017. године, имејлом на адресу violeta.sretenovic@obnova.gov.rs, као и редовном поштом на адресу Немањина 11. Уколико техничка документација није комплетна или је већ достављена Канцеларији, молимо вас да то означите у табели.


Поред наведеног, молимо вас да на основу члана 6. ставова 2. и 3. све податке о пројектима које доставиљате Канцеларији унесете и у СЛАП информациони систем на веб страници http://www.slap.skgo.org, уколико до сада нису унети. Све информације о СЛАП систему и општинским СЛАП координаторима можете добити од Недељка Ћурића, менаџера СЛАП ИС на 064/870-33-50 и/или имејл адресу: Nedeljko.Curic@skgo.org


За све додатне информације о позиву и начину достављања пројеката можете се обратити Виолети Сретеновић на телефон 064/8770027 или Маји Ракочевић на 064/8770032.


?>