Obnavlja se stočni fond uništen u poplavama

Prilikom obilaska farme Mihaila Dragačevca u Belom Polju kod Obrenovca, kome je vladina Kancelarija dodelila dva miliona dinara za obnovu stočnog fonda koji je uništen u prošlogodišnjim poplavama, Blagojević je objasnio da prvi vladin program predviđa otklanjanje posledica od poplava na poljoprivrednom zemljištu, a drugi sadrži pomoć za stočare čija su grla uništena u poplavama. 

Kancelarija za obnovu i pomoć poplavljenih područja će za obnovu uništenog stočnog fonda izdvojiti oko 50 miliona dinara koliko je potrebno za nabavku oko 5.000 grla sitne i krupne stoke.

Ono što mora da se uradi ubuduće to je da uvek dočekamo spremni krizne situacije kao što su prirodne nepogode i ove nedelje biće završen Nacrt zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda, najavio je Blagojević i dodao da je to prvi put da će Srbija sistemski urediti i uvesti prevenciju od elementarnih nepogoda.

Trenutno se u Srbiji izvode radovi na zaštiti od izlivanja rečnih tokova u Kolubarskom basenu i drugim područjima u Srbiji, a ukupna vrednost tih radova je oko 70 miliona evra, naveo je Blagojević i dodao da su 2014. i 2015. bile godine obnove od poplava, a svaka naredna biće godina prevencije.

Blagojević je istakao da svaki dinar uložen u prevenciju ravan sedam dinara koliko mora da se uloži za naknadu štete od popolava, ocenjujući da prevencija mora da bude jedan od priopriteta u godinama koje dolaze.

Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković rekao je da se oštećenim poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji izplaćuje tržišna cena za nabavku stoke i to po pet hiljada dinara za nabavku prasića do 120.000 dinara za kupovinu krupne stoke i najavio da će u narednih nekoliko nedelja sva registrovana poljoprivredna gazdinsta na teritoriji Obrenovca direktno na račun dobiti novac za nabavku sitne i krupne stoke, koja je stradala u poplavama.

Čučković je napomenuo da je prošlogodišnjijm poplavama na teritoriji Obrenovca uništeno je 350 tona stočnog fonda.

Institut "Jaroslav Černi" za nekoliko meseci će završiti studiju o merama zaštite od poplava na teritoriji Obrenovca, rekao je Čučković i izrazio podšku vladinim naporima da sistemski uredi mere prevencije u borbi pritiv elementarnih nepogoda.

Dragačevac je podsetio da je u prošlogodišnjim poplavama stradalo 15 tovnih bikova na njegovom gazdinstvu veličine od 3,5 hektara i najavio da, zahvaljujući ispunjenom obećanju vladine Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, priprema nabavku silaže i 20 grla stoke.

 

Izvor: Tanjug