Vesti

10 Maj 2017, 11:10

Osiguranje pre štete


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je, u saradnji sa Gradom Čačkom, organizovala stručni skup na temu predstavljanja instrumenta za zaštitu budžeta lokalnih samouprava u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa "Europa re", čiji je zadatak uspostavljanje regionalnog sistema osiguranja od prirodnih katastrofa, a koji se realizuje uz podršku Svetske banke. Skupu su prisustvovali predstavnici gradova i opština u slivu Zapadne Morave. 

Kako je objasnio Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, država je nedavno napravila aranžman sa Svetskom bankom, kojim je obezbeđen fond iznosu od 70 miliona dolara za naknadu troškova reagovanja tokom trajanja vanredne situacije i za naknadu troškova obnove nakon elementarnih nepogoda.


„Zaštita budžeta lokalnih samouprava, uz zaštitu budžeta Republike, zapravo podrazumeva pravljenje aranžmana unapred, pre nego šteta nastupi, kako bi se budžet lokalne samouprave zaštitio od štetnog dejstva prirodnih katastrofa. To je aranžman koji je nalik osiguranju, ali nije osiguranje u pravom smislu te reči. To znači da lokalna samouprava ulazi u aranžman sa programom "Europa re", uz uplatu godišnje naknade, koja je nalik premiji, i obuhvata isplatu nakon elementarne nepogode, nakon što je nastupila šteta.“- objasnio je Blagojević, naglašavajući da bi isplata osigurane sume išla direktno u budžet lokalne samouprave, koja bi sa tim sredstvima mogla da raspolaže na način koji smatra najboljim. To bi mogla biti pomoć građanima čiji su stambeni objekti oštećeni, obnova infrastrukture i javnih objekata ili otklanjanje drugih posledica elementarnih nepogoda.


Marko Blagojević je objasnio i da gradovi i opštine, koji zaključe ovakav aranžman sa programo „Europa Re“ stiču pravo da i njihovi građani postanu korisnici takozvanog mikro osiguranja. "Osiguranje domaćinstva koštalo bi četiri ili pet evra godišnje", rekao je Blagojević, ističući da je to jedna od najvećih koristi. On je takođe naglasio da cenu ovog aranžmana određuju nivoi rizika.


Pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović rekao je da bi svaka lokalna samouprava trebalo o ovome da razgovara i da preduzme jedan deo odgovornosti tom smislu, te da se građanima stvori mogućnost za veću nadoknadu u slučaju elementarne nepogode. Ugovaranjem ovakve vrste osiguranja lokalne samouprave, otvara se mogućnost daljeg pojedinačnog ugovaranja za domaćinstva ili poljoprivredna gazdinstva rekao je Bojović.