Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом

Пројектно-техничка документација као и конкурсна документација за обнову објеката јавне намене обухваћене Програмом нужно садрже План заштите животне средине и План управљања отпадом. Нацрти плана заштите животне средине и плана управљања отпадом објављују се на интернет страници Канцеларије за управљање јавним улагањима.