Пројекти

19 Јун 2017, 12:19

Завршена изградња пешачког моста на реци Скрапеж у Косјерићу


У Кoсjeрићу je завршена изградња пешачког моста на реци Скрапеж који је оштећен у мартовским поплавама 2016. године. Канцеларија за управљање јавним улагањима уложила је 4,6 милиона динара у изградњу новог моста.

Радови на изградњи су почели 20. фeбруaрa 2017. године увођењем извођача радова Благоје Павловић ПР ,,Павлови“ из Косјерићa у посао, и сви радови су завршени у предвиђеним роковима.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завршено је изливање бетонске подлоге арматуре и темеља, израда потпорних зидова моста и израда челичне конструкције.